2014. augusztus 4., hétfő

Papaver rhoeas L. PipacsVetési pipacs, lúdmák.

Rendszertani besorolása:

A mákvirágúak virágúak rendjébe, azon belül a mákfélék családjába tartozó növény.

Drog:

A virág lángvörös színű szirma, Rhoeados flos vagy Papaveris rhoeados flos.

Hatóanyag:

Vízben oldódó festékanyag, -antocián, rhoeadin alkaloid, rhoeadinsav, nyálkaanyagok.

Leírása:

Egyéves (Th) növény. Hengeres gyökere vékony fehéres elágazó. Szára 30-60 cm magas, tőnél elágazó, hengeres és elálló serteszőrökkel borított. Szórt állású levelei pálhátlanok, élénkzöldek. A virág kinyílt állapotban 4-8 cm átmérőjű. A négy sziromlevele kettesével szemben álló, lángvörös színű. Termése sokmagvú, kopasz tojásdad alakú tok. Magvai vese alakúak fekete ibolyás színűek.

Miben segít?

A teáinkat szép pirosra színezi meg, egészségre ártalmatlan színezőanyagaival. Esztétikai hatása van a szemre. :)

Mit készítenek belőle?

Élelmiszereket színeznek meg vele: cukorkák, teakeverékek, szörpök. Gyógyászati jelentősége nincs, viszont teakeverékekben teaszépítőként alkalmazzák.

Irodalom a lélek gyógyszere:


Váci Mihály: Pipacsok a búzamezőben


Búza, búzakalász!
véle szél hadonász:
hajlik, lengedezik,
amíg cseperedik.
Búza, búzakalász.


Színe még nem arany:
mint a fű, csak olyan.
Szerte búzamező
zöld színben repeső,
- színe még nem arany.


Amíg érik a mag,
lassan, jó nap alatt,
- könnyű kis pipacsok
szirma, lángja lobog,
amíg érik a mag.


Messze virítanak.
Lenge szirmaikat
rázva vérpirosan,
mag felett magasan,
messze virítanak.


Tőlük piros a táj!
_"Ime itt van a nyár!"
Őket nézegetik,
szép csokorba szedik.
Tőlük piros a táj.


A zöld búzamezők,
észrevétlenek ők!
De lehull a pipacs,
s felragyognak a nagy
érett búzamezők!


Aranyosi Ervin: Délibáb


Smaragdzöld mezőn szétterül
aranyszíne a napnak,
pipacsok vörös bársonya
áldoz a pillanatnak.
Szél lebben, fennen gólya száll
tenger hullámú égen.
Nyárfák sudárja út tövén
táncol a kósza szélben.
Lebeg a lég, remegve lép,
hullámát szerte szórja.
Tükrén mereng a nagy világ,
- valóság másolója.
A róna mása visszanéz,
tótágast áll a réten:
Az van itt lent, ami pihent
imént még fent az égen.


Lágy nyáresti szél
hozza felém a
tücsök ciripelését…


Lágy nyáresti szél
hozza felém a
tücsök ciripelését
s rezegteti a vén
diófa levelét
szirompuha bánatok
elborítanak, szívem
lassabban dobban
- emlékezem a
múltra, a derűre
s az őt követő
fekete borúra, mely
lelkem nyomja,
s feszíti.
- láttam az álmot,
ami édes volt és csodás,
mikor érett a búzakalász,
Ő ott várt, s fekete
hajába a szellő
kis forgókat fújkált,
kék szemével engem
csodált, s aranyló
búza között, piros
pipacsnak öltöztetett,
s fehér vászonra
így kerülhetett rózsás
arcom, s minden boldog
kacagásom. Lerajzolt
s megfestett. Szívem
csodálta e képet,
hisz a Nap fénylő
sugarait is letette
mind elém. Istenem
még sosem láttam
íly szép búzamezőt,
melyben tüzes, piros
pipacsként festette
le a féltve őrzött,
szerelmes nőt. Derűs
volt az égbolt, s a
Nap melegen ontotta
sugarát, de jött egy
gonosz, szürke felhő
s hideg-fényes gyöngyét
szórta szét, most
sírt igazán az ég.
Ő, az édes festő
fogta vásznát és
ment, szaladt a vén
diófa árnya alá, de
a festett képen a
piros pipacs már
nem csillogott, hanem
könnyezett. Hűs alkonyi
csönd s a mező fölött
a felhőkből már csak
permetező eső lett.
Búzakalászok hajoltak
jobbra-balra, s szegény
pipacs földig volt tarolva.
Már nem ragyogott sem
a mezőn, sem a képen
csak a festő meleg szívében.
Lágy nyáresti szél
hozza felém a
tücsök ciripelését…


Szeged, 2006. 01. 18.


Kasza Béla: Rabbá szabadulok


Jó reggelt, gyönyörűm,
mondom a pipacsnak,
piroslik lengető,
álmodozó szélben.

Vértelen könnyűség
árad e vörösből,
édes tisztaság a
nyújtózkodó fényben.

Ragyog a gyöngyharmat,
ölelés van benne,
fodrosodó vágyam
szerelembe taszít.

A tánc-kacér pipacs
selymes érintése
kibontja szívemet
és rabbá szabadít.


PIROSAN LIBBEN


Pajkos a pipacs, nem parázna,
pirosan ragyog szabadsága.
Szoknyája lebben, szél emelgeti,
ragyog a napsugár, mert szereti.


JÚNIUSI SZÍNEK


Pipacslik a búzatenger
út menti szegélye,
kalász sárgul szerelemben.
Kenyerünk reménye.

Pipacsok tánca


Szögesdrót mellé
pipacsot ültettem,
szemérmesen nőtt,
lélekkel neveltem.
Most kinyílott,
szirmai csodaszépek,
örömére szemnek,
szellőnek, fénynek.
A három pipacsszál
pirul, táncol lengén,
én meg csak bámulom,
mindent elfeledvén.


Pipacsnyi küldetés


Piros lett a mai szombat,
kinyíltak a pipacsok.
Mikor megláttam az elsőt,
megkérdeztem: Ki van ott?

Én vagyok, a vérszín szoknyás,
isten-álmú lányvirág.
Azért nyíltam, hogy ettől is
szebbé váljon a világ.EGY SZÁL PIPACS


Egy szál pipacs csak a kertem,
fénynek volt az arája,
földre hullt a piros szirom,
szélnek lett a babája.


Kell a rózsa


A pipacs az szívet gyógyít,
szelíd virág, áldott, kedves,
nem hazudik, talán lódít,
szemérmesen, félve kellet.

A pipacstól szebb a rózsa,
illata is többet sejtet,
viszont átkozott a csókja,
öleléskor sebet ejthet.

Mindamellett kell a rózsa,
tövisek közt lélegezni,
halál-édes, forró csókban
szépségétől elvérezni.


Száz szerető


Pipacs, katáng s minden virág
ölelgeti a szép nyarat,
nem férek el a bőrömben,
szívem fellegekig szalad.

Száz szeretőm van a kertben,
velük a csók ragyog, dalol.
Gyermeklátó az Úristen,
ahogy néz a meggyfa alól.


Kasza Béla versek még itt...Andonika : Pipacsok a hold fényében

Pipacsok a hold fényében

Nyár közepén, ha az este
Elpihen a réten
Varázslatos csoda készül
Sápadt hold fényében.

Tücsök mester hangol, halkan
Cirpen hegedűje,
Lágyan zengő szép fuvolán
Szól a fülemüle.

Pipacsok a hold fényében
Tündérlánnyá válnak,
Piros selyem szoknyácskában
Tündértáncot járnak.

Rét közepén ezüstfényben
Ízzik a vadrózsa,
Táncol, hajlong körülötte
A tündérek csokra.

A zenekar játszik egyre
Lengő rózsaágon,
Az est múlik és a hajnal
Nincsen mire várjon.

Így a holdfény elbúcsúzik,
Harmatkönnyet hullat,
S a tündérek estig újra
Pipacsokba bújnak.


Hárs László : Miért piros a pipacs?


Hol volt, hol nem volt, valaha égen, régi időkben volt egyszer egy szántóföld. Szántóföld szélén, ároknak partján tengődött egy szál haloványkék pipacs. Úgy ám, haloványkék! Mert akkoriban, réges-régen, az az első szál pipacs, amely kidugta fejét a földből, haloványkék szirmokat tárt a nap felé, s ki tudja, tán mindmáig haloványkék is marad, ha nem esik meg az eset, amelyet most elmondani készülök, de megesett, meg bizony, s így esett...

Úgy esett, hogy az a pipacs széttekintett a világban, megfürdött a napsugárban, s gyöngéd szirmait kitárva így sóhajtott a hév nyárba: "Be szépséges szép világ, ó be boldog minden élő!"

Hát amint így sóhajtozott, ámuldozott, bámuldozott; rácsodálkozott a szőke, hajladozó búzaföldre. Búzaföldön, ért vetésben, a hév nyári napsütésben félmeztelen emberek görnyedeztek. A sereg háta mögött egy pocakos, nagy potrohos hajcsár lépdelt, s bőrkorbácsot suhogtatva így kiáltott: "Hé! Rabszolgák! Dolgozzatok, annyit mondok! Máskülönben a hátatok megkóstolja a korbácsot!"

A kis pipacs fakó szirma megremegett, mintha sírna. Pipacs-szíve megsajdult, ha szólni tud: feljajdul. Így csak nézte, némán nézte, fájdalomtól megigézve, a rabszolgák hogy görnyednek, homlokukról hogy hullanak sűrű záporban a cseppek. És amint a temérdek búza végébe értek, egyikük - a legsoványabb, legkínzottabb, legfáradtabb - mély sóhajjal lerogyott az árokparton megpihenni. Homlokáról egyetlen csepp veríték a földre hullott, azaz dehogyis a földre, egyenest a szál pipacs haloványkék szirmaira. Hát abban a pillanatban, ahogy az a sós csepp érte, a kék pipacs ím színt váltott, kékből váltott hófehérre.

Fehér pipacs megborzongott, mint amikor hűs szél támad, s virágszívén végigsuhant igaz részvét, fájó bánat. Ámde akkor odarontott az a kövér, az a hájas. Átkozódott, szitkozódott, bőrkorbácsát suhogtatta, s fene dühvel így kiáltott: "Hé! Rabszolga! Fel! Munkára! Ha nem mégy, nagy lesz az ára!"

S azon nyomba', hogy kimondta, bőrkorbácsa suhogott, megsuhogva lecsapott. Meg se jajdult, akit vertek, korbács nyomán vére serkent, s egyetlen csepp piros vére földre hullott...Azaz dehogyis a földre! Egyenest a szál pipacsra, szirmára, a hófehérre. S hát abban a pillanatban, ahogy az a csepp vér érte, fehér pipacs ím színt váltott, fehérből vált vérpirosra.

Piros pipacs megborzongott, mint amikor vihar támad. S virágszívébe költözött égő harag vörös lángja. Jöttek esők,hogy lemossák, záporok, hogy eláztassák azt a vérszínt, de hiába, mindhiába, a pipacs az piros maradt, mint a lánggal égő harag.

Régen esett ez az eset, piros pipacs már azóta sok magvát a szélbe szórta, s árkok, partok oldalán itt is, ott is pipacs nyílik, és vérpiros valahány.
2014. április 1., kedd

Borsos menta - Mentha x piperita L.


Borsmenta, angol menta, fehérmenta.

Rendszertani besorolása:

Az árvacsalán-virágúak rendjének ajakosok családjába tartozó gyógy- és fűszer- növény. (Lamiales/Lamiaceae/Mentha).

Drog:


A megszárított virágzó hajtása – Menthae piperitae herba, levelei – Menthae piperitae folium, illóolaja: Aetheroleum menthae piperitae.

Hatóanyag:

A levelekben 2-4%, a virágzatban 4-6% illóolaj halmozódik fel amelyben: 40-60%-ban mentolt, mentolésztereket, mentonnalt, mentofuránt (a virágzatban,-minőséget rontja), jázmont, klorogénsavat tartalmaz. A további tartalomanyagai: cserzőanyagok 6-12% -ban,  flavonoidok,  triterpének, keserűanyagok és rozmaringsav.

http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/9437/1/NPR%203(4)%20214-221.pdf
A review of medicinal uses
and pharmacological  effects of Mentha Pipperita
Leírása:

Lágy szárú, évelő növény (H). Gyökértörzséből erednek módosult földbeli hajtásai (sztólói), valamint módosult földfelszíni hajtásai, melyek egyaránt alkalmasak 15-20cm hosszúságú gyökér és tarackszerű hajtásképzésre. A szára 30-100 cm magas, négyélű lilás elszíneződésű (antociános) elagázásos.
A levelek hosszúkás tojásdadok, fűrészes szélűek, a levél csúcsa hegyes, válla lekerekített, erezete szárnyas, felszíne sötétzöld, fonáka világosabb zöld és többsejtes illóolajtartó mirigyszőrök találhatóak ott. Gyakran a levélerezet, vagy a levél egy része antociántól ibolyás színű. A pallesens formán nem mutatkoznak elszíneződések a száron.
Virágzata  6-7 álörvökből álló összetett álfüzér. Virágai világos lila színűek. Termése vöröses barana makkocska, de magja csak ritkán csíraképes. Vegetatívan jól szaporodik.

Miben segít?

Görcsoldó, nyugtató, összehúzó.


A mentol fokozza a nyál és epetermelést, görcsoldó és gyulladáscsökkentő. Antiszeptikus hatású, enyhe érzéstelenítő és hűsítő. A gyógyászat ez által gyomor-, bél- és epegörcsök oldására, epekőképződés megakadályozására, továbbá szélhajtóként alkalmazza. Külsőleg használható bőrviszketés csökkentésére. Ecsetelők, cseppek és gargalizálók formájában garatnyálkahártya és orr- gyulladásaiban használják. Izomfájdalmakra és reumabedörzsölő szer az alkoholos kivonata.

Gőzinhaláció 

Légzőszervi indikációknál ideális megoldás. A levél forrázatával (1 evőkanálnyi), vagy illóolajával (3-5 csepp) végezzük. Keverhetjük akamilla virággal vagy eukaliptuszolajjal.

Bedörzsölés 

Fejfájás esetén a halánték és a homlok, légzőszervi betegségeknél a nyak és a mellkas területét dörzsöljük be borsmenta tartalmú kenőccsel, krémmel, vagy oldattal. Léteznek orrkenőcsök is, ezek illóolajtartalma maximum 5%. A terhesség alatti fejfájás is biztonságosan orvosolható vele. Vigyázzunk, hogy szembe ne kerüljenek! Alkalmazásuk 3 év alatti gyermekeknél tilos!  


Illóolaj

1db kockacukorra cseppentve vagy ujjnyi vízben elkeverve, napi adag: 6-12 csepp, 3 részre elosztva
tinktúra (1:5, 45% etanol) – napi adag: 2-3 ml.

Mit készítenek belőle?

Reumatikus betegségek kezelésekor krémek alkotórésze. Az illóolajat inhalációs célokra is használják orrnyálkahártya-gyulladásnál, légcsőhurutnál. Az élelmiszeriparban italok, édességipari termékek ízesítésére használják. Készülnek belőle kozmetikumok, szájvizek, fogkrémek.

Tea 

2-3 teáskanál borsmentát 2 dl vízzel (cca.5 perc forrás után) öntsünk le, 10 percig lefedve hagyjuk állni, majd szűrjük le, és frissen fogyasszuk. Napi adag: 3-6 g levéldrog, vagyis 2-3 csésze tea. Mivel a borsmenta fő hatóanyaga az illóolaj, nagyon fontos, hogy a teát lefedve készítsük, és mindig frissen fogyasszuk! Egy szárított borsmentalevéllel végzett vizsgálatban egyszerű forrázatos kivonással lefedés és keverés nélkül a levélben található összillóolaj-mennyiség mindössze 33,2%-a volt kimutatható, ezt lefedéssel 39,4%-ra, lefedéssel és egyidejű keveréssel 48,9%-ra tudták növelni. Házilagos készítésnél a lefedés és egyidejű keverés ugyan nem kivitelezhető, a sima lefedés azonban igen.  

  
Mentás krémleves 4 fő részére

Olívaolaj,
1 fej vöröshagyma,
35 dkg zöldborsó,
1 db kisebb sárgarépa,
1,5 l zöldségleves,
só,
bors,
szerecsendió,
petrezselyem,
2 dl tejszín,
8-10 levél menta.

Olívaolajon megpirítjuk a hagymát, hozzáadjuk a répát és a zöldborsót, majd tovább pirítjuk.
A borsó elkezdett ráncosodni, felöntjük a zöldséglevessel, hozzáadjuk a petrezselymet, a szerecsendiót, sózzuk (ha szükséges, mert lehet, hogy a levesünkben van elég só), borsozzuk, és lassú tűzön megfőzzük a zöldségeket. A borsó és a répa is megpuhult, botmixer segítségével pépesítjük a zöldségeket, majd szitán átszűrjük a levet, és újra visszatesszük a tűzre. A tejszínt egy kancsóba öntjük, majd fokozatosan hozzákanalazzuk a forró levest (ezzel a módszerrel megakadályozzuk, hogy a tejszín kicsapódjon). 
Amikor már eléggé felmelegedett a tejszín, akkor visszaöntjük a leveshez, és lassú tűzön tovább főzzük. Fontos, hogy szinte csak összemelegíteni kell, forralni nem! Legvégül levesszük a tűzről, a mentaleveleket összetépkedjük, majd hozzáadjuk a zöldborsóleveshez, és botmixerrel újra összeturmixoljuk.

Mentás-joghurtos frissítő (4 főre)

1 kígyóuborka,
7 dl natúr joghurt,
1 tk kömény,
1 tk koriander,
1 gerezd fokhagyma,
só, bors,citromhéj reszelve,
4 ek citromlé,
1 kanálnyi menta felaprítva (zöld vagy gyömbér menta a legfinomabb), néhány menta-hajtás, díszként.


Turmixgépben vegyítsük az összetevőket addig, amíg egyenletesen pépes állagúak nem lesznek, majd tegyük fél órára a mélyhűtőbe. Jeges pohárban tálaljuk, leves helyett vagy könnyű esti levezetőként.


Alkoholmentes borsmenta koktél 

3 kanál cukor, 
6 dl tej, 
5 kanál menta szirup, 
1 dl tejszín, 
5 borsmenta levél

A tejet, a cukrot és a mentaszirupot keverjük össze, majd tegyük fagyasztás céljából kisméretű zacskókba. A mélyhűtőben tesszük és hagyjuk, amíg meg nem fagy. Ez idő alatt verjük fel a tejszínt és tegyük a hűtőszekrénybe. Közvetlenül fogyasztás előtt vegyük ki a megfagyott keveréket, rázzuk jól össze, de ne legyen túl pépes az állaga. Ezt követően töltsük poharakba, adjunk hozzá ízlés szerint tejszínt és egy-egy mentalevelet. Díszíthetjük még gyümölcsökkel (meggy, cseresznye).


Mojito

Jégkockák,
3 rész fehér rum (Bacardi),
1 öntet Angostura,
1 rész cukorszirup,
3 rész szódavíz,
0,5 lime leve,
4 leveles menta szár,

Pohárba tesszük a mentaleveleket, ráöntjük a cukorszirupot, a pohár alján teáskanállal morzsoljuk el a mentaleveleket. Belefacsarunk ezt követően lime-ot, feltöltsük a poharat jéggel a feléig. Hozzáadjuk a fehérrumot és az Angosturat, feltöltjük óvatosan szódavízzel, elkeverjük a koktélt, záróakkordként lime szeleteket teszünk a tetejére mentalevéllel dekorálva. Szívószállal kínáljuk, hogy tovább tartson a fogyasztása...


Mentalikőr

6 dl vodka / alkohol (jó minőségű),
2 csokor menta (friss levél),
4 dl víz,
40 dkg cukor,
2 ek citromlé,
4 csepp ételfesték (zöld).

A mentaleveleket megmossuk, majd papírtörlővel leitatjuk róluk a vizet, és felaprítjuk (csak pár vágással).
Egy dunsztos üvegbe tesszük a mentát, ráöntjük a vodkát/alkohol, és hagyjuk 1-2 napig állni. A vodka/alkohol elszíneződik a mentától, sárgás-zöldes színű lesz.

A vizet felforraljuk a cukorral, majd kihűtjük és belekeverjük a citromlét. A leszűrt vodkát összekeverjük a cukros vízzel, és tetszés szerint pár csepp ételfestékkel megszínezzük.

Hűvös helyen vagy hűtőben tároljuk.


Mentás csokis torta

Csokis lap:

8 tojás,
80 g liszt,
20 g kakaó,
60 g cukor,

Mentolos krém:

100 g menta szirup,
100 g menta likör,
10 g zselatin,
280 g tejföl,

Csoki krém:

150 g csoki,
300 g tejföl,

Menta-csokis krém:

100 g menta csoki (vagy tejcsoki + menta aroma),
200 g tejföl,
menta szirup vagy menta likör, amivel meglocsoljuk a lapot,
menta levél a dekorhoz,

A csokitortához előmelegítjük a sütőt 160 fokra. A lisztet és kakaót összekavarjuk. A tojássárgákat a cukor két harmadával kikavarjuk, amíg az háromszorosára nő és egy világos színű krém lesz belőle. A maradék cukorral felverjük a tojásfehérjéket. A tojásfehérje egy haramadát összekavarjuk a tojássárgájával, hozzáadjuk a kakaós lisztet és jól összekavarjuk, majd óvatosan hozzákavarjuk a maradék tojásfehérjét. Egy sütőpapírral kibélelt torta formába öntjük az összetételt és 40 percre betesszük a sütőbe.

Mentolos krém: a szirupot a likörrel együtt feltesszük a tűzre, s mikor felfőtt, hagyjuk kicsit zubogni, hogy elpárologjon az alkohol. Ennek a keveréknek a felében feloldjuk a zselatint, majd hozzáadjuk a maradék keveréket is. Hagyjuk hűlni, közben néha megkavarjuk. A tejfölt habosra verjük. Néhány kanál habot hozzáadunk a sziruphoz, összekavarjuk, majd ezt ráöntjük a többi habra, amit azután jól kikavarunk.

Csokikrém: a tejföl felét felmelegítjük, utána ráöntjük a reszelt csokira. Addig kavarjuk, amíg a csoki elolvad, majd hozzáadjuk a maradék tejfölt és krémesre kavarjuk.


A kihült lapot három lapra vágjuk. A mentolos kérmből és csoki krémből félreteszünk 2-2 evőkanállal. A legalsó lapot meglocsoljuk sziruppal és rákenjük a csoki krém felét. Rátesszük a második lapot, meglocsoljuk sziruppal, s rákenjük a mentolos krémet. Rátesszük a harmadik lapot, meglocsoljuk sziruppal és rákenjük a maradék csoki krémet. A félretett krémet arra használjuk, hogy sugarakat húzunk a torta közepéből. Azután ezeket elkenjük a torta tetején és egy fogpiszkálóval hullámokat húzunk bele. A tortát hűtőbe tesszük és elkészítjük a menta-csokis krémet. A tejföl felét felmelegítjük, hozzáadjuk a menta-csoki reszelékhez, s addig kavarjuk míg a csoki elolvad. Ezután hozzáadjuk a maradék tejfölt és krémesre kavarjuk. Kivesszük a tortát a hűtőből, majd felszeleteljük. Elvágjuk hosszába, keresztbe, majd pedig átlósan. A háromszög alakú szeleteket spirál alakban helyezzük el egy tányéron (a hosszabb oldala mindig balra mutasson). A menta-csoki krémmel ízlés szerint feldíszitjük, majd néhány menta levelet teszünk a tetejére. 


Irodalom a lélek gyógyszere:Áprily Lajos - Menta

Magját valaki Krőzus
kezével szórta szét:
menta-kert a patak-part,
menta-mező a rét.
A nyáj, ha inni jő le,
mentás gyepet tapos,
a forrásnál az árnyék
mentától illatos.

Ahol leülsz, ruhádnak
vadmenta-szagja lesz,
s amerre jársz, a fátyla
utánad lengedez.

Ha levelét kezeddel
összemorzsolgatod,
Párizs parfőmje helyett
ez lesz az illatod.

S éjjel, ha még nem alszol,
s felém nyújtod kezed,
álmomban menta-réten
vándorolok veled.


Nagyálmos Ildikó - A kisház lakója 


A kisház sötét, álmos, fénytelen,
por telepszik meg a fészeren,
lakója régen új utakra lelt,
magával vitte, mi érdekelt.
Engem meg bezárt, szorít a szűk verem,
szétfeszíteném, de magam sem lelem,
kezemben él nélküli kés,
ölelni kéne, ölni túl kevés.

Azok a nyárvégi találkozások,
borsmenta- és zsályaszagú estek,
azok a felemás átváltozások,
amikor lüktettek, fájtak a testek.
Azt akarom, hogy soha ne féljek,
ne kötődjek és ne legyek szabad,
baracklekvárszagú legyen a holnap,
ne menjen el, és ne mondja: marad.